Contact Service

Privacy Statement

Dit privacy statement geldt voor alle BV’s die onder Dinkq vallen. Tijdens uw bezoek aan de website verwerkt Dinkq persoonsgegevens van u. Dinkq zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de, in dit privacy statement, vermelde doeleinden. Dinkq gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en doet er alles aan om uw verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

In dit privacy statement informeren wij u over het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens, op welke manier u zelf kunt bepalen welke gegevens Dinkq in bezit heeft en het gebruik van cookies.

Doeleinden van gegevensverwerking

Dinkq verzamelt persoonsgegevens middels het serviceformulier en contactformulier op de website.  Er worden uitsluitend persoonsgegevens verwerkt als dit wettelijk is toegestaan. Wij delen geen gegevens met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening. Het kan voorkomen dat Dinkq uw persoonsgegevens met leveranciers dient te delen, welke verantwoordelijkheid dragen voor een garantiekwestie.

In alle andere gevallen deelt Dinkq uitsluitend uw gegevens, indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft of indien er op Dinkq een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens te verstrekken.

Duur van de opslag

De door Dinkq verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze dienstverlening of het afhandelen van uw verzoek. Indien u specifiek gebruikmaakt van het recht om uw persoonsgegevens eerder dan hiervoor genoemd te wijzigen of verwijderen, worden uw persoonsgegevens binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke verzoek gewijzigd of verwijderd.

Beveiliging

Ter voorkoming van het verlies of het onrechtmatig gebruik van informatie die wij ontvangen via onze website hebben wij de volgende passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

  • Cookies

Dinkq kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.

  • Google Analytics

De website van Dinkq is gekoppeld aan Google Analytics.  Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Dinkq heeft de Analytics IP-adressen geanonimiseerd.

  • SSL-certificaat

De SSL-Certificaat versleutelt dataverkeer tussen browser en server, zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden onderschept. De website van Dinkq is beveiligd met SSL-Certificaat. Dat wordt weergegeven met ‘https://’ voor de websitelink in de webbrowser.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij adviseren u het privacy statement van de desbetreffende website te lezen.

Uitoefening van rechten en contact

Indien u aanvullende vragen heeft, uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen kunt u dit kenbaar maken via een e-mail aan info@dinkq.nl of via het contactformulier op de contactpagina. Schriftelijk kunt u ons bereiken via onderstaand adres:

Dinkq Bouw B.V.

Postbus 241
2690 AE 's-Gravenzande 

Wijzigingen

Dinkq behoudt zicht het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u regelmatig dit privacy statement te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van ons privacy statement, dan kunt u contact met ons opnemen via info@dinkq.nl of het contactformulier op de contactpagina.